Fabulamundi

Fabulamundi Playwriting Europe: New Voices

Fabulamundi – New Voices je nová edice úspěšného mezinárodního projektu, který šíří kulturu ve jménu evropských hodnot a dědictví. Záměrem je přiblížit současnou dramatiku mladším generacím.

 

Cíle tohoto projektu jsou:

 

 • Přiblížit se mladým lidem prostřednictvím kreativního psaní: bohatý program workshopů by měl aktivně zapojit více než 400 mladých lidí.

 

 • Školit profesionální dramatiky v tématech zvláště citlivých pro mladou generaci, jako je genderová rovnost, udržitelnost a digitalizace: školící program zahrnuje řadu konferencí s odborníky plus cyklus seminářů vedoucí k mezinárodní spolupráci dramatiků.

 

 • Vytvořit mezinárodní komunitu dramatiků: projekt zahrnuje řadu online akcí a systém mobilit a výměn pro mládež i profesionály.

 

Fabulamundi bude inovovat evropské psaní her tím, že se pokusí vyvinout a otestovat novou metodiku k výchově a školení nové generace dramatiků, jež do středu pozornosti staví dramaturgii, pokouší se minimalizovat profesní překážky a snaží se do procesu tvorby integrovat digitální nástroje a prostředky.

 

Metodika bude testována v 9 zemích a implementována konsorciem 14 organizací působících v oblasti divadla a dramaturgie ve všech evropských regionech (včetně západního Balkánu). Také bude evaluována a šířena v rámci Culture Action Europe a European Theatre Convention, což plně zajistí její mezinárodní dosah.

 

Propagační videa k projektu Fabulamundi byla realizována za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

 

Partneři

Síť Fabulamundi Playwriting Europe: New Voices tvoří následující organizace:

 • PAV s.n.c. di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione (Itálie)
 • Associazione culturale Area06 (Itálie)
 • ITZ Interkulturelles Theaterzentrum Berlin E.V (Německo)
 • European Theatre Convention EV (Německo)
 • Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines (Francie)
 • La Mousson d’été (Francie)
 • Sala Beckett (Španělsko)
 • Teatrul Odeon (Rumunsko)
 • Universitatea de Arte Târgu-Mureș (Rumunsko)
 • Wiener Wortstaetten (Rakousko)
 • Culture Action Europe (Belgie)
 • Heartefact Fund (Srbsko)

Fabulamundi Playwriting Europe: Za hranice?

Od roku se 2017 je Divadlo LETÍ součástí mezinárodního projektu Fabulamundi.

„Fabulamundi Playwriting Europe: Za hranice?” je projekt spolupráce mezi divadly, festivaly a kulturními organizacemi z deseti zemí EU (Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Rumunsko, Rakousko, Belgie, Velká Británie, Polsko a Česká republika). Síť má za cíl podporovat a propagovat psaní divadelních her v celé Evropě s cílem posílit a rozvíjet aktivity a strategie profesionálů a umělců působících v této oblasti a poskytnout dramatikům a divadelníkům příležitosti k vzájemné spolupráci, multikulturnímu setkávání a profesionálnímu rozvoji.

Projekt “Fabulamundi Playwriting Europe”, který již dvakrát podpořila Evropská komise, a  který získal cenu Creative Europe Call jako nejlepší projekt spolupráce v letech 2017 – 2020, má nyní v úmyslu rozšířit jak svůj dosah, tak i dopad v rámci evropského divadelního sektoru. Prostřednictvím svých zkušeností z posledních čtyř let projekt Fabulamundi potvrdil rostoucí zájem o současnou evropskou dramatiku a neustálou potřebu poskytovat divadelnímu sektoru odpovídající a vhodné nástroje, které mu pomohou překonat jeho slabiny. Zejména je nutné zlepšit vzájemné vztahy mezi divadly a kulturními operátory působícími na poli současné dramatiky a umožnit vzájemné sdílení informací.

Téma aktuálního projektu Fabulamundi je “Za hranice?”. Široká reflexe současných společenských témat. V těchto dnech, charakterizovaných přistěhovaleckou krizí a zvedáním nových zdí, se “Fabulamundi – Za hranice?” zamýšlí nad otázkou překonávání hranic s cílem poskytnout hlubší vhled do situace a pochopení současného dění.

Fabulamundi má za cíl být silnou a širokou platformou podpory a propagace současné dramatiky v celé Evropě.

Hlavními cíli Fabulamundi jsou:

 1. Podpora šíření, překladu, publikování a inscenace nových divadelních her v celé Evropě prostřednictvím probíhajícího výměnného procesu, který je podporován spolupracujícími organizacemi.
 2. Cirkulace významných dramatiků v Evropě prostřednictvím probíhajícího programu mobility a výměny.
 3. Podpora profesionálního rozvoje dramatiků prostřednictvím širokého a probíhajícího programu vzájemného vzdělávání, spolupráce a setkávání s dalšími dramatiky a profesionály v oblasti divadla.
 4. Zapojení divadelních organizací (divadla, festivaly, sdružení dramatiků, vydavatelů, divadelních škol…) do rozvoje specifických kompetencí (rozvoj publika, koprodukce, školení…).
 5. Zlepšení celkového “ekosystému” pro nové hry a dramatiky pomocí jejich cirkulace, produkce, podpory dialogu a spolupráce mezi jednotlivými zúčastněnými stranami.
 6. Vytvoření mezinárodní sítě dramatiků, umělců, profesionálů a všech zúčastněných stran (od veřejných institucí až po divadelní školy, od kulturních organizací až po vydavatelství) zaměřené na dlouhodobé posílení divadelního sektoru jako celku.
 7. Podpora rozvoje publika v oblasti divadla na úrovni EU prostřednictvím definování, testování, vyhodnocení a šíření konkrétních strategií.
 8. Vytváření, prověření a vyhodnocení strategie spolupráce a metodiky pro podporu psaní a cirkulace divadelních na úrovni EU z dlouhodobého hlediska s cílem zaručit udržitelnost projektu.

Fabulamundi v číslech:

80 autorů z 8 zemí / (každá země vybrala deset autorů)

160 her (2 od každého autora)

80 autorů a 160 her v online katalogu Fabulamundi

40 autorů a 40 her z 8 “partnerských zemí” v online katalogu Fabulamundi

Tedy, celkem 120 autorů ze 16 zemí a 200 cirkulujících textů !

Partneři

Síť Fabulamundi tvoří následující organizace:

 • PAV s.n.c. di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione (Itálie)
 • Wiener Wortstaetten (Vienna) (Rakousko)
 • Culture Action Europe (Brussels) (Belgie )
 • La Mousson d’Été (Pont-à-Mousson) (Francie)
 • Théâtre Ouvert (Paris) (Franice)
 • Interkulturelle Theaterzentrum Itz e.V. (Berlin) (Německo)
 • Festival Short Theatre (Rome) (Itálie )
 • Teatro I (Milan) (Itálie)
 • University of Arts Târgu-Mureș (Rumunsko)
 • Teatrul Odeon (Bucharest) (Rumunsko)

Čeští autoři

Tomáš Dianiška (1984) patří k nejmladší generaci českých autorů. Ve svých hrách reflektuje pocity své generace, díky čemuž se stávají doslova kultovní záležitostí, nebojí se ale zaměřit i na historická témata, která zpracovává kontroverzní optikou. Profil autora
David Košťák (1991) patří k autorům nejmladší generace, nicméně má už na kontě úctyhodné množství her, s původními náměty, ale i autorské adaptace klasických literárních děl. Jeho hry se převážně dotýkají mezilidských vztahů, osudů jednotlivců v dnešní společnosti, kritiky konzumu i dalších fenoménů dneška, odkazují k vzpomínkám na dětství a vnitřní svět postav. Jeho hry charakterizuje obrazivý poetický jazyk, s lehkým nádechem humoru a hravosti, který se ale nebojí ani patosu a něhy. (Jana Soprová) Profil autora
David Drábek (1970) autor a režisér, s bujně rozvinutým fantazijním viděním glosuje dobu a člověka v ní, jeho hrdinové stárnou s ním. Je zde viditelné zkreslený subjektivní pohled na realitu a snaha o řešení krize mladého i středního věku. Ukazuje naděje i zklamání příslušející různému věku a různým sociálním kategoriím. Pro jeho styl je charakteristická groteskní nadsázka, odkazy k historii, dětství, a také pop-kultuře. (Jana Soprová) Profil autora
Vít Peřina (1978) se zaměřuje na děti a mládež, s humornou nadsázkou nově interpretuje tradiční pohádky s překvapivými aktualizačními momenty, či vytváří vlastní bajky, v nichž hyperbolizuje svět zvířat do groteskní podoby světa lidí. Texty se vyznačují humorem, poetickou nadsázkou a hravostí. (Jana Soprová) Profil autora
Lenka Lagronová (1963) se výrazně věnuje ženské tematice. Většina jejích her se zabývá ženským údělem, nevyřešenými vztahy v rodině, rodinnými tajemstvími a osudovými omyly, pocity viny a nemožnosti porozumět světu kolem sebe a stát se jeho součástí. V poetickém jazyku her se často prolíná stylizovaná řeč se symbolikou, často s náboženskými konotacemi. (Jana Soprová) Profil autora
Roman Sikora (1970) je jedním z mála politicky – levicově – vyhraněných autorů, který nemilosrdným jazykem s výraznou nadsázkou zášti, skepse a sardonického šklebu glosuje dnešní dobu. Jeho jazyk je hyperbolizovaný, v jeho zdrojích je patrný vliv ikon absurdní dramatiky. (Jana Soprová) Profil autora
Petr Zelenka (1967) je zkušený filmový scenárista a režisér. V oblasti dramatu vytváří zvláštní svět, který se sice jeví realistický, ale vstupují do něj momenty zkreslení, absurdní nadsázky a černého humoru. Autor nás ponechává na pochybách, zda svým hrdinům fandí nebo si z nich dělá legraci. Autor zkoumá paradoxy doby, dotýká se zásadních problémů lidského bytí v současnosti, často popisuje podivné vztahya absurdity objevující s ev našich životech a práci. (Jana Soprová) Profil autora
Kateřina Rudčenková (1976) je dramatička zvláštního poetického vidění, její hry se podobají scénickým básním, v nichž se prolíná realita se snem. S bolestnou drásavostí odhaluje nemožnost vzájemného porozumění, duchovní propast mezi jednotlivci. Často experimentuje s formou i jazykem (např. psaní v třetí osobě). (Jana Soprová) Profil autora
Jaroslav Rudiš (1972) většinou vytváří dramata na základě svých původních próz. Z různých úhlů nahlíží formou vyprávění existenciální situací člověka ve společnosti, jeho determinaci zážitky z minulosti, nemožností vymanit se z pastí svého nitra a vzpomínek z dětství. V souvislosti s osobním příběhem člověka glosuje i historii, dávnou i nedávnou. Do reality jeho her vstupují různé metafyzické momenty, v nichž se prolíná reálná a snová rovina. (Jana Soprová) Profil autora
Petr Kolečko (1984) je dramatikem a scenáristou, má dar interpretovat každodenní jazyk ulice a dokáže vytvářet s nadsázkou černého humoru působivé dialogy a situace, v nichž se realita střetá s nejrůznějšími nepravděpodobnými momenty. Propojuje klasická témata českých i světových autorů s novodobou interpretací, zasazuje vznešená témata do prostředí naší každodenní reality. Sleduje události velkých dějin jakoby ze zákulisí. (Jana Soprová) Profil autora

Aktivity Divadla LETÍ

CAMP Q

Překladatelská dílna DILIA 2020 Polsko

Překladatelská dílna DILIA 2019 Itálie

Překladatelská dílna DILIA 2018 Rumunsko

Scénická čtení

Inscenace: Evaluace kvality a etiky v evropský veřejných zakázkách

 

Soubory ke stažení