Industria Indipendente

Pod tímto pseudonymem se skrývá dvojice autorek, jejichž pravá jména zní Erika Z. Galli (*1983) a Martina Ruggeri (*1986). 

Svou uměleckou spolupráci zahájily v roce 2005 a již od počátku experimentovaly s žánrem divadelní performance, který obohacovaly o prvky hudby a videa. Nejprve se věnovaly především happeningům pod širým nebem, jejich činnost ale brzy vyústila ve vlastní dramatickou tvorbu. V roce 2011 debutovaly s divadelní hrou Crepacuore (Žal), která obdržela několik cen na mezinárodních festivalech. Ve stejném roce autorky založily v Římě společnost Industria Indipendente (Nezávislý průmysl), pod jejímž názvem svá díla nyní tvoří a prezentují. Na svůj předešlý úspěch navázaly i dalšími tituly, z nichž můžeme jmenovat například oceňovanou hru Supernova nebo Iliadou inspirovaný text Ho tanti affanni in petto (V hrudi mám mnohá trápení). V rámci projektu pořádaného Italským kulturním institutem v Paříži spatřila v roce 2016 světlo světa jejich hra Lullaby (Ukolébavka), která byla v témže městě a ve francouzském jazyce také uvedena.

Industria Indipendente