Vít Peřina

 Vystudoval filozofickou fakultu v Olomouci (katedra teorie a dějin umění a katedra bohemistiky). Od roku 2003 pracuje jako dramaturg v Naivním divadle Liberec a zároveň píše (převážně loutkové) hry, určené většinou divadlům pro děti a mládež. Jako autor spolupracuje například s Naivním divadlem Liberec, Divadlem ALFA Plzeň, Divadlem DRAK Hradec Králové, Divadlem loutek v Ostravě a dalšími. Jeho texty se dočkaly uvedení také v divadlech v Polsku či na Slovensku. Autorsky rovněž příležitostně spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem. 

Jeho hry či dramaturgické spolupráce byly opakovaně oceněny na českých loutkářských festivalech (Cena festivalu Mateřinka za inscenace Písmenková polívka, Hrnečku, vař!, Budulínek, O beránkovi, který spadl z nebe, Čechy leží u moře; Cena Skupovy Plzně za hru Hodina Komenského). Dvakrát obdržel prestižní výroční Cenu Divadelních novin za Tvůrčí počin v oblasti Alternativního divadla (text hry Budulínek, spoluautorství inscenace Čechy leží u moře).

Vít Peřina, který si vydobyl pevné autorské místo mezi českými loutkáři, vedle zpracování různých pohádek, v nichž i známým syžetům vetkl styl „nového dramatu“, a dramatických zpracování próz ba dokonce dramatizací přísloví či písní, zaujal především originálními loutkovými parodiemi, v nichž zpravidla odkrývá zákulisí vzniku různých uměleckých či mediálních aktivit. (L.Jungmannová)

Vít Peřina (*1978)
Vybrané texty