David Drábek

 Dramatik a režisér David Drábek absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor filmová a divadelní věda. Na univerzitě založil spolu s Darkem Králem divadelní Studio Hořící žirafy, které se specializovalo na žánr moderního kabaretu. V letech 1996-2001 pracoval jako dramaturg činohry Moravského divadla v Olomouci. V letech 2001-2003 vedl nově vzniklou alternativní scénu Hořící dům. V roce 1995 obdržel Cenu Nadace Alfréda Radoka za nejlepší hru roku za text Jana z parku a v roce 2003 totéž ocenění za text Akvabely, jenž získal později titul Nejlepší Česká hra roku 2005. Jeho hra Náměstí bratří Mašínů získala druhé místo v dramatické soutěži Cen Alfréda Radoka 2007, aby se v roce 2009 stala Českou hrou roku v rámci udílení Cen Alfréda Radoka. Hra Jedlíci čokolády se stala Českou hrou roku 2011. V roce 2003 vydalo nakladatelství Větrné mlýny sborník sedmi jeho her, nakladatelství Kosmas pak v roce 2011 vydalo soubor deseti nejnovějších autorových her pod názvem Aby se Čechům ovary zachvěly.

David Drábek dramatik se řadí mezi nejvíce uváděné a překládané autory, jako režisér patří k tvůrcům s nepřehlédnutelnou imaginací.  Jako autor, režisér a dramaturg spolupracoval s celou řadou českých divadel včetně Národního divadla a Divadla na Vinohradech, v letech 2005–2007 byl stálým režisérem Divadla Minor. Od roku 2009 až do června 2017 byl uměleckých šéfem Klicperova divadla v Hradci Králové. Společně s Danielem Přibylem a Michalem Dočekalem zvítězil ve výběrovém řízení na vedení Městských divadel pražských od roku 2018.

David Drábek patří k nejznámějším českým divadelníkům. Smyslem jeho her je kritika člověka, který svoje lidství rozpustil v mediální a konzumní realitě. Pro své drsné reflexe volí prostředky hyperboly, již podpírá vynalézavou obrazotvorností, takže výsledkem je zdánlivý spletenec bizarních dějů, v němž se setkávají myslitelné i „nemyslitelé“ postavy s těmi, které mají reálné předobrazy. Jeho nejoceňovanější hra Akvabely je výpovědí o nemožnosti autentického života vinou komercionalizace a medializace společnosti, ale lze ji považovat i za autorův příspěvek k problematice mužské identity v globalizovaném světě „bez hranic“. Cenami ověnčená „hra o nehybnosti z roku 2007“ Náměstí bratří Mašínů pojednává krizi stárnoucích manželů jako imaginární únos tramvaje jejich synem. V kontrastu s až burleskním dějem hra tematizuje především „smrt“ v životě jakožto moment stereotypního, vyprázdněného či jinak ustrnulého přežívání. Za hlavní příčinu „smrti za živa“ tvůrce označuje nedostatek komunikace, zabraňující tomu, aby se člověk vyrovnal sám se sebou a našel správné hodnoty.  (L. Jungmannová)

David Drábek (*1970)
Vybrané texty