Udílení Ceny Marka Ravenhilla + My, l’ud! // Divadlo Na Peróne

Hrajeme
06/06 Čt Udílení Ceny Marka Ravenhilla + My, l’ud! // Divadlo Na Peróne
Kompletní program divadla


Udílení Ceny Marka Ravenhilla za nejlepší českou inscenaci současného textu a hostování slovenského nezávislého Divadla Na Peróne.

 

Cena Marka Ravenhilla, jejíž vznik již před čtrnácti lety iniciovalo Divadlo LETÍ, se pravidelně udílí za nejlepší inscenaci současné hry. Nezávislá porota složená z osmi odborníků tentokrát vybírala z více než sta inscenací, přičemž do užší nominace se dostalo sedm z nich.

V rámci slavnostního večera proběhne hostování inscenace My ľud! slovenského divadla Na Peróně. Divadlo LETÍ ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze tak pokračuje ve snaze představit českému publiku tvorbu slovenské nezávislé divadelní scény.

Divadlo Na Peróně, Košice

MY, ĽUD!

režie: Jana Wernerová, Peter Kočiš

koncept: Sytze Schalk (NL)

Interaktivní divadelní společenská hra.

V důsledku měnícího se klimatu je velká část ostrovů ohrožena stoupající mořskou hladinou. Z tohoto důvodu mnoho Ostrovanů utíká a jejich dlouhá a namáhavá cesta končí v Lidu. Díky tomu čelí země velkým nepokojům. Je to poprvé, co se obyvatelé musí vypořádat s uprchlickou krizí. Lidanský král se narychlo rozhodl ubytovat Ostrovany v dočasném stanovém táboře v centru hlavního města Marsk. Lidané původně Ostrovany vítali, vybírali peníze na jejich podporu a do tábora nosili jídlo a hračky. Od té doby ale uplynulo několik měsíců a stále není jasné, kdy se Ostrované budou moci vrátit do svých domovů. Zhoršující se situace donutí krále k historickému kroku a to vyhlásit první demokratické volby prezidenta. Země se náhle připravuje na obsazení nové politické role, která doteď v Lidu neexistovala. 

V rámci interaktivní, divadelní společenské hry se diváci stanou lidanskými občany a jejich volba ovlivňuje dění v zemi.

Jak jejich výběr dopadne?

Inscenační tým se ujme i slavnostního ceremoniálu.

 

Legenda:
  • začínáme s vášní pro nové hry
  • pro odvážnější labužníky
  • pro gurmány