iPlay

Premiéra 16. 10. 2012

100 aplikací pro život

Existenciální monolog pro tři herce je koláží, ve které se mísí poezie, ironický humor, spílání světu a nejintimnější pocity nejistoty a touhy se identifikovat. Výkřik jedince, který je sám sobě ikonou, ale přesto (nebo právě proto) se mu svět odmítá podřídit. Proto potřebuje aplikace pro život. Potřebuje umění. iPlay není hra. Je to 100 aplikací pro život…

Text rakouského dramatika Bernharda Studlara vznikl v rámci mezinárodního projektu Divadla Letí a Centra současné dramatiky Generační ikony (zapojeni jsou ještě český dramatik Petr Kolečko, slovenský autor Viliam Klimáček, bratislavské Divadlo GUnaGU, vídeňské divadlo Wiener Wortstätten a partneři z Londýna a Barcelony), jehož cílem je propojit evropské autory a divadla orientovaná na současné drama. Inscenace vzniká ve spolupráci Divadla LETÍ a brněnského HaDivadla.

Osobně laděná výpověď čtyřicátníka Studlara iPlay je, jak napovídá název, hrou s vyprávěním sebe sama, svého příběhu, svých pocitů, svých vzpomínek, do kterých se občas vkrádají nejrůznější slogany, fragmenty televizních story, nápisy na reklamních stojanech bankovních domů, hlasy z ulice. „Mluvit, mluvit, mluvit. Mluvit a nechat mluvit. Ve mně to mluví a venku to mluví.“ Je vůbec možné v záplavě informací nejrůznějšího druhu ještě spatřit vlastní identitu? Nepřekročily požadavky na výkon, flexibilitu, zodpovědnost a nutnost být pořád ve střehu únosnou mez, za níž se začíná ztrácet člověk? I když se to na první pohled může zdát, tak iPlay není pouze sebedojímavým pláčem nad bezvýznamností malého člověka před mohutností současného světa – Studlar dokáže být pěkně ironický a sarkastický, a to především sám k sobě.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Datum premiéry 16/10/2012

Překlad Martina Černá
Úprava Marián Amsler a Marie Špalová
Režie Marián Amsler
Dramaturgie Marie Špalová
Hudba Ivan Acher
Projekce Ivan Acher
Výprava Marián Amsler
Hrají Dana Poláková, Tomáš Jeřábek a Martin Siničák

Legenda:
  • začínáme s vášní pro nové hry
  • pro odvážnější labužníky
  • pro gurmány