Proti pokroku. Proti lásce. Proti demokracii. v Plzni