Mise

...objevte vášeň pro nové hry!

Divadlo LETÍ je nezávislé divadlo s vášní pro nové hry. Od počátku své existence se věnuje výhradně současné dramatice a všechny texty uvádí v české nebo světové premiéře.

 Divadlo LETÍ hraje současné hry o současných tématech a propaguje současné drama jako přirozenou součást kulturního života mezi širokým spektrem diváků. 

Divadlo je otevřená platforma, která volně spojuje umělce s „vášní pro nové hry“.

 

CÍLE ORGANIZACE

  • podpora vzniku nových textů prostřednictvím rezidenčních programů
  • inscenování her současné dramatiky
  • vytváření platformy „Klub s vášní pro novou hru“ (divadla propagující současnou dramatiku)
  • oživování netradičních prostor (např. nádraží, galerie, letiště apod.)
  • prezentace současné české dramatiky v zahraničí a podpora mezikulturního dialogu
  • podněcování diskusí o tématech, která hýbou českou společností
  • realizace projektů zaměřených na rozvoj publika
  • fungování na principu vícezdrojového financování, rozvoj spolupráce s veřejným a soukromým sektorem a s individuálními dárci