Úplně poslední díl cyklu 8@8

Úplně poslední díl cyklu 8@8

Scénografie: 

Seriál scénických skic 8@8, jehož cílem je propagace současné české i zahraniční dramatiky a na němž spolupracovala agentura DILIA s Divadlem LETÍ, vznikl již v roce 2005. Během patnácti let existence tohoto projektu bylo představeno celkem 105 nejnovějších her, přičemž některé vznikly přímo pro tuto příležitost. Projekt 8@8 byl platformou jak pro diváky „s vášní pro novou hru“, tak pro dramaturgy a divadelní odborníky. Formát scénických skic už je dnes běžnou formou, jak představovat nové texty. Divadlo LETÍ by však chtělo vyzkoušet i nové cesty, a proto v prosinci 2019 proběhne úplně poslední díl projektu 8@8.

Od roku 2020 se proto formát prezentace současných her v podání LETÍ mění. Pravidelně dvakrát ročně představí krátké hry prostřednictvím komunitního, divácky lákavého konceptu společné Večeře s novou hrou, jehož úspěšnost se ověřila ve třech vydáních z minulých let. Je to cesta, jak současné hry představovat širšímu publiku, nejen úzké odborné veřejnosti. Projekt patří mezi úspěšné strategie rozvoje publika (audience development) a souvisí s cílem divadla „propagovat současné texty“. Novinkou pak bude prezentace dvou současných her vždy novou, originální formou (např. audiowalk, site-specific v nedivadelním veřejném prostoru atd.) Touto cestou bychom chtěli prověřovat nové inscenační možnosti současných her, mj. i skrze žánrové přesahy.

 

12. prosince 2019 ve 20:00 ve Vile Štvanice

Volker Schmidt: TEXTILNÍ TRILOGIE
překlad: Jana Slouková

V rámci projektu Fabulamundi Playwriting Europe Beyond borders

+
krátké environmentální hry projektu Climate Change Theatre Action

Trilogie Volkera Schmidta, kterou rakouský autor vytvářel v letech 2007 - 2017, představuje obsáhlý, provokativní a inspirativní pohled na stav současného globalizovaného světa. Hrdinkami třídílného dramatu jsou rakouské šičky Liesl, Kathi a Hanni, které jednou „v budoucnu, až se všechno otočí“ pracují ve Vídni či v jiném podobném evropském velkoměstě v textilní továrně v nelidských podmínkách za minimální mzdu. Hra, která jako hlavní téma představuje otázku sociální nerovnosti, neprostupnosti, moderního otroctví a postavení ženy, těží především z dystopické představy změny světových hospodářských podmínek, kdy Evropa ztratí své postavení a stane se jen levnou pracovní silou pro teď už vyspělé země dosavadního třetího světa. 

V rámci večera představíme také několik krátkých textů mezinárodního projektu Climate Change Theatre Action, v rámci něhož padesát současných dramatiků napsalo krátké hry o tématu klimatických změn. Doufáme, že ekologie a klimatické změny se stanou seriózními tématy nejen pro celou společnost, ale i pro vrcholné politiky! Pojďte do toho s námi!