Autorka

Autorka

Ella Hickson

Provokativní hra britské autorky Elly Hickson vybízí k úvahám nad povahou tvorby, možností sebevyjádření, a to zejména z pozice ženy, a strukturou naší společnosti. Tyto otázky zkoumá autorka nejen skrze témata ve hře obsažená, ale i její formu. Co začíná jako slovní přestřelka mezi dvěma postavami, jako vášnivý proud stížností na současný stav divadelního umění, je vzápětí zarámováno jako fiktivní scéna, divadlo na divadle; fiktivní scéna je zase vzápětí označena za biografickou. Vrstevnatý tvar přináší s každým dalším střihem novou perspektivu a nutí diváka vidět věci znovu a znovu v novém kontextu. Mísí při tom ostrou argumentaci s obrazivými prvky fantazie a mýtu.

Překlad: Hana Nováková
Režie: Lukáš Kopecký
Dramaturgie: David Košťák
Scénografie: Veronika Watzková
Hrají: Sarah Haváčová, Petra Bučková, Tomáš Kobr a Jaromír Meduna 

Po skončeí scénické skici bude následovat debata s českými autory na téma autorství divadelních her v českém kontextu.