Naučit se plavat

Naučit se plavat

Marianna Salzmann

Režie: Kateřina Jandáčková

Dramaturgie: David Košťák

Překlad: Eva Schulzová

Tři mladí lidé hledají identitu a štěstí ve světě, v němž příslušnost k rodině a vlasti dávno přestaly být nezpochybnitelnými hodnotami, v němž však proklamovaná svoboda naráží na předsudky a nepochopení. Feli se zamiluje do Lil, tajemné cizinky, a když se Lil rozhodne vrátit do své vlasti u Černého moře, odjede s ní. Společně chtějí začít nový život, ale zjišťují, že jsou v zemi obě cizí. Ženy se uzavírají před světem i jedna před druhou, topí se v nové situaci a nejsou schopny se v ní naučit plavat. Po skončení představení následuje debata s protagonisty, autory či dalšími významnými hosty.