Ilegální pomocníci

Ilegální pomocníci

Maxi Obexer

Maxi Obexer: Ilegální pomocníci

Režie: Tereza Říhová

Překlad: Barbora Schnelle

Dramaturgie: David Košťák

 

Vždycky jsi jednou nohou v ilegalitě. Jinak se ani nedá pomáhat.“

Maxi Obexer ve své hře vychází z autentických rozhovorů, které vedla s lidmi z Německa, Švýcarska a Rakouska. Ke slovu se dostávají lidé ze středu společnosti, kteří se rozhodli konkrétně pomoci uprchlíkům. Jsou to lidé, kteří by jinak nikdy nejednali protizákonně, a přesto se svými činy, které jsou motivovány přirozenou snahou pomoci bližnímu v nouzi, ocitají na hranici legality. Hra je vášnivou obranou lidské důstojnosti a individuální zodpovědnosti v době tzv. uprchlické krize a zároveň aktuální výzvou k zamyšlení se nad otázkami podoby evropského humanismu.

Maxi Obexer je německy píšící dramatička italského původu (pochází z Brixenu), která se tématu migrace ve svém díle soustavně věnuje. Dokládá to zejména její dosud nejuváděnější hra Loď duchů (Geisterschiff, prem. 2007) čerpající námět ze skutečně události: v roce 1996 u jižního pobřeží Sicílie ztroskotala loď s 283 uprchlíky, kteří všichni zahynuli. Rybáři, kteří tahají ze sítí mrtvá těla, jsou konfrontováni s vládními opatřeními na utajení případu před veřejností. Na tuto hru volně navazuje i nejnovější dílo autorky – divadelní hra s wagnerovsky ironickým podtextem Bludní Holanďané (Die Fliegenden Holländer, 2015).

Scénická skica Ilegální pomocníci je předzvěstí mezinárodního projektu Divadla LETÍ, které se bude věnovat problematice imigrantské krize. Projekt 8@8 vzniká za podpory Správní rady DILIA a Eurolines.