Historie

Soubor vznikl v září roku 2005 z ročníku Miroslava Krobota na Katedře alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU. Tvořili ho herci Anna Bubníková, Jana Kovalčíková, Martina Sľúková, Klára Štěpánková, Pavlína Štorková, Richard Fiala, Vašek Jiráček, Pavol Smolárik a Josef Wiesner. U zrodu divadla stál dramaturg Dan Přibyl, režisér Marián Amsler a manažerka Lenka Stárková. Soubor se od počátku své existence věnoval výhradně uvádění současné dramatiky.

Od té doby Letí uvedlo více jak 60 textů mnoha významných současných autorů (ať už formou řádné inscenace nebo inscenačních skic) na různých pražských scénách – Dejvické divadlo, Divadlo Na Zábradlí, Divadlo v Celetné atd. V říjnu 2007 získal soubor vlastní scénu – Malou scéna Divadla Pod Palmovkou, kde Letí působilo až do prosince 2008. Kromě toho divadlo koprodukovalo projekty ve Švandově divadle a Paláci Akropolis. Právě vzhledem k úspěšné spolupráci se Švandovým divadlem se domácí scénou divadla Letí od ledna 2009 stalo právě Studio Švandova divadla. Od roku 2010 Letí realizuje projekty v netradičních prostorech (např. Letí na letišti, Nádraží LETÍ, Trilogie PROTI v Doxu) a site-specific projekty se tak vedle inscenování her v kamenných divadlech stávají druhou dramaturgickou linkou.

V roce 2010 Letí iniciovalo vznik Centra současné dramatiky, jehož hlavním cílem je všestranně podporovat současnou domácí dramatiku a zprostředkovat nové české i zahraniční hry co nejširší divácké obci. Záštitu nad projektem převzal Václav Havel.

V současné době je uměleckou vedoucí Martina Schlegelová, šéfdramaturgyní Marie Špalová, produkci řídí Diana Vávrová (do r. 2013 Magdaléna Zelenková). Divadlo nemá od r. 2009 stálý soubor, pravidelně spolupracuje např. s těmito herci: Richard Fiala, Tomáš Kobr, Tomáš Jeřábek, Tereza Hofová ad.